+90 0212 318 34 34
Ortaköy Aparts
+90 0212 318 34 34
Ortaköy Aparts

 • *Faaliyetlerimizde Sürdürülebilir Turizm ile olan ilişkilerimizi ön planda tutarak Sürdürülebilir Turizm için sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • *Ulusal Sürdürülebilir Turizm Mevzuatına tam olarak uymayı ve uluslararası mevzuatı takip etmek,
 • *Atıklarımızın Ulusal Atık Mevzuatları doğrultusunda kaynağında azaltılmasını ve ilgili atık türlerini işlemeye yetkilendirilmiş işletmeler aracılığıyla bertaraf edilmesini sağlamak,
 • *Çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla geniş kapsamlı eğitim faaliyetleri düzenleyerek çalışanlarımızın görüşlerinin almak,
 • *Enerji kullanımını azaltmak,
 • *Su kullanımını azaltmak,
 • *Nevresimleri yeniden kullanma programı uygulamak ve çarşafları 2 gecede bir veya daha uzun süre sonra değiştirmek,
 • *İstihdamda ki eşitliğin önemini bilmek,
 • *Sürdürülebilirlik politikamıza misafir desteğini sağlamak amacıyla bilgilendirmeler yapmayı, gelebilecek geribildirimleri sürekli iyileştirme aracı olarak değerlendirmek,
 • *Doğal Kaynak kullanımı ile ilgili tasarruf tedbirleri alarak çalışanlarımızı ve misafirlerimizi bu amaç doğrultusunda bilgilendirip yönlendirmek,
 • *Enerji kaynaklarının harcanmasında tükenebilir kaynaklar yerine yenilebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesini sağlayacak çalışmalar yapmak,
 • *Tedarikçi seçimlerlerimizde çevre ile uyumlu ürün üreten ve hizmet veren işletmeleri tercih etmek,
 • *Sürdürülebilir Yönetim Politikaları izleyerek gelecek nesillerin çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki hakların koruyacağımızı taahhüt etmek,
 • *Atıkların personel ve misafirler tarafından kategorilere ayrılmasına yönelik eğitim ve gerekli altyapı sistemini sağlamak,
Sürdürülebilirlik Raporu için tıklayın
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.

ACCEPT READ MORE